Vastse-Roosa Külaseltsist

MTÜ Vastse-Roosa Külaselts taustinformatsioon

MTÜ Vastse-Roosa Külaselts moodustati 18. novembril 2009 a. asutamiskoosolekul. Liikmeid on kokku 12.

Liikmeks astujate sooviavaldused esitada juhatusele.

Kuna tegemist on noore ühinguga, siis puuduvad veel traditsioonilised üritused, mida planeerime jooksvalt.

Külaseltsi eesmärgiks on külaelu, kohaliku elulaadi, kultuurielu, hariduse, tervisespordi, loodushoiu ja keskkonnasäästliku eluviisi säilitamine, arendamine, tutvustamine ning küla infrastruktuuri arendamine.

Ühingu põhitegevusteks on:

  • Külaelu, kultuuri, haridust, tervisesporti, loodushoidu ning keskkonnasäästlikku tegevust edendavate ürituste ja koolituste korraldamine
  • Küla infrastruktuuri arendamine ( vesi, teed, elekter, internet jms)
  • Loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste uurimine ja kaitsmine
  • Muude koolituste, seminaride, konverentside korraldamine
  • Koostöö arendamine samalaadsete eesmärkidega ühendustega Eestis ja väljaspool

MTÜ-na registeeriti Mittetulundusühing Vastse-Roosa Külaselts 09.02.2010.